ML-Net Logo.jpg

Udvidet udviklerkursus


Her ses eksempler på tidligere hjemmesideopgaverRP Træfældning

En hjemmeside om træfældning var en ny og spændende udfordring for ML-Production. Opgaven var også her at give firmaet sit særlige ansigt gennem websiden. Det er resulteret i et unikt design, hvor der med enkle midler i form og farver er leget at give et kreativt udtryk for træfirmaets serviceydelser.

Siden er udviklet til at være skalerbar og den optimeret til iPhone og iPad

Link

Søllested-Skovlænge-Gurreby pastorat

De tre sogne Søllested, Skovlænge og Gurreby udgør et fælles pastorat. Ansatte og menighedsråd er de samme for hele pastoratet. De tre sogne skal derfor fremstå som en helhed, men dog med hver med sin særlige kirke. Pastoratet ønskes præsenteret gennem hjemmesiden på en rolig og værdig, men dog levende måde.

Dette var opgaven. Den har vi løst i et givende samarbejde med sognepræsten ved at anvende den blå farve som gennemgående i designet, vist pastoratets tre kirker på forsiden, og givet dem hver sin særlige side. Samtidig har vi givet plads på forsiden til en gudstjenesteliste og til omtale af aktuelle arrangementer med plads til billeder.

Link

Grundejerforening Lykkeseje

Grundejerforeningen Lykkeseje repræsenterer boligejerne i et kvarter, som er præget af et lyst og venligt miljø. Hjemmesiden skal på enkel måde kommunikere foreningens aktiviteter og give nyttig og nødvendig information. Med den grønne farve, de indbydende billeder og den overskuelige sideopbygning har vi haft held til at imødekomme foreningens ønsker.

Link

Søllested Gymnastikforening

I forlængelse af samarbejdet med Squash Lolland fik også Søllested Gymnastikforening en hjemmeside. Designmæssigt er der en klar sammenhæng med hjemmesiderne for Squash Lolland og Fitness Søllested (se nedenfor), men samtidig har hver af hjemmesiderne deres eget præg, ikke mindst på grund af de mange billeder, det er muligt at levendegøre siderne med.

Link

Fitness Søllested

Denne selvstændige afdeling under Søllested Gymnastikforening havde også brug for sin egen hjemmeside til at informere om træning, instruktion og rådgivning. Designmæssigt indgår denne hjemmeside i den designmæssige helhed, som bærer de tre sammenhængende hjemmesider: Squash Lolland, Søllested Gymnastikforening (se ovenfor) og Fitness Lolland, men siden har sit eget præg. Ingen er i tvivl om, at her er det Fitness Lolland, det handler om. Designet signaler energi og velvære.

Link

Squash Lolland

Rød signalerer dynamik,fart og energi, derfor var Squash Lolland ikke i tvivl om, at den røde farve skulle være gennemgående på deres hjemmeside.

Som klubben selv formulerer det, så er hjemmesidens funktion at være ”et opslagsværk med oplysninger om klubben, desuden vil du her kunne booke dine tider til squashbanen.” Squash Lolland er en selvstændig afdeling under Søllested Gymnastikforening.

Link

Vesterborg Landsbylaug

Vesterborg Landsbylaug blev stiftet i 1986 , for at styrke lokalsamfundet. Sammen med Landsbylauget har vi skabt en hjemmeside, hvis design udstråler den lyse og venlige stemning, der præger en landsby, som er god sted at bo, og som man gerne besøger.

Link

Bryggergården Vesterborg

BRYGGERGÅRDEN VESTERBORG er et forsamlingshus, der drives af Vesterborg Landsbylaug. Farverne på de to hjemmesider harmonerer med hinanden, så man får indtryk af en helhed. Vi har bestræbt os på at gøre siden overskuelig, så man ubesværet finder de nødvendige oplysninger

Link

Halsted og Avnede Landsbylaug

Denne foreningshjemmeside er bindeled mellem bestyrelse og medlemmer, og den er en præsentation af Halsted og Avnede for besøgende og mulige tilflyttere. Overskuelig information og smukke billeder var hovedkravet til denne hjemmeside. Dette ønske har vi imødekommet gennem de levende billeder og et enkelt, stilrent design .

Link

Plus Energi Byg

Denne hjemmeside blev til som resultat af et givende samarbejde med byggefirmaets indehaver. Han havde præcise ønsker om, hvordan firmaets produkter skulle præsenteres, og vi havde held til at lave en hjemmeside med et design, der tilfredsstillede kundens ønsker. Sidens moderne design, den enkle information og det funktionelle billemateriale fremviser firmaets produkter på en indbydende og overskuelige måde.


Dansk Retriever Klub, region Sydsjælland

En hjemmeside for Dansk Retrieverklub Sydsjælland. Vores opgave lød på at skabe en hjemmeside med information til medlemmerne om klubbens aktiviteter, tilmelding til arrangementer, kørselsvejledning og resultatliste. Hjemmesidens galleri har vist sig at være til stor fornøjelse for medlemmerne. Sidens design signalerer udendørsliv og natur i pagt med klubbens brugersegment

Link

Halsted kirke

Som vores første opgave lavede vi hjemmesider for Halsted og Avnede sogne. Der er tale om to hjemmesider, som har fælles design og mange fælles informationer. Vi har bestræbt os på at imødekomme kundens ønske om informative og overskuelige hjemmesider i et indbydende og livfuldt design, som præsenterer de to sogne som en helhed.

Link

Avnede kirke

Som vores første opgave lavede vi hjemmesider for Halsted og Avnede sogne. Der er tale om to hjemmesider, som har fælles design og mange fælles informationer. Vi har bestræbt os på at imødekomme kundens ønske om informative og overskuelige hjemmesider i et indbydende og livfuldt design, som præsenterer de to sogne som en helhed.

Link


ML-Production - webfirmaet, der bygger

 

Et design, der præsenterer virksomheden.

 

En opsætning, der fungerer.

 

Et system, der åbner for en verden af muligheder.

 

En grundig vejledning i forbindelse med overdragelsen af websiden.DIBS


DIBS - Payments made easy

ML-Netservicepixabay


 


Copyright © ML-Production 2015 - Kontakt Tlf: 51 70 16 30 E-mail: contact@ml-production.com